جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139711091352585004925 هرمنوتيك و توسعه: رهيافتي هرمنوتيكي جهت مواجهه با گسست فكري در مفهوم توسعه
سیدمهدی الوانی
حسين خنيفر
سید احمد موثقی
حمیدرضا یزدانی
افشین علی پور پیجانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)