جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139505121259315002150 ملاحظات قومي مذهبي نگرش جنسيتي در شهرستان بجنورد
اكبر عليوردي‌نيا
الهه‌سادات ايزي
يعقوب فروتن
2 139711091537425004933 بررسي سياست‌گذاري ملي در قبال اقوام ايراني در منطقه شمال غرب (مطالعه موردي: قوم ايراني آذري)
هادي رحماني ساعد
حسین ابراهیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)