جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139711091544475004934 شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سیدمحسن میر
عباسعلی قیومی
فاطمه عزیزآبادی فراهانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)