جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139805225003672 امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ايران و غرب در عصر جهانی‌شدن
محسن رضائي جعفري
عليرضا آقاحسيني
محمدرضا دهشيري
علي علي‌حسيني
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)