جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409161434255000460 ارزيابي تأثير اجتماعي تخريب پل ري در تهران و تأثير آن بر بهبود تصميم‌گيري در مديريت شهري
مرتضي قليچ
عزت‌الله پوريان
محمد فاضلي
2 139711091527485004932 فهم معنايي زنان از مدرنيزاسيون در جامعه محلي (مورد مطالعه: استان لرستان)
علی انتظاری
زينب مرادي‎نژاد
سامان یوسفوند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)