فهرست مقالات


شماره 22 سال 6
بهار 1396
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139604171057525003085 شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش‌های پیشین
محمد حسین حسنی
محمدسعيد ذكايي
2 13960417111495003086 تحلیل دریافت پیام‌های شبکه ماهواره‌ای نوروز: مطالعه موردی زنان کرد ایلامی
حمید عبداللهیان
زهرا سهرابی
3 139604171153545003087 مفهوم‌سازی عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربری و سیاست‌گذاری: مطالعه تحلیلی
مرتضي نبي‌ميبدي
سیروس علیدوستی
مریم نظری
4 13960417128445003088 پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی
علیرضا باقری ده آبادی
علي‌اكبر فرهنگي
محمد سلطاني‌فر
افسانه مظفری
5 139604171225495003090 تأثیر گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبری؛ بازنمایی آمریکا و انگلیس در مطبوعات شاخص ایران در دو دوره اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی
محمد مهدی فرقانی
احسان بخشنده
6 139604171232175003091 نقش تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران
سيد حامد عاملي
رها خرازي آذر
افسانه مظفری
7 13960417124285003092 شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر
امید قادرزاده
شادی نشاط
8 139604171251455003093 نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی (مطالعه موردی؛ دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام)
سید محمد دادگران
زهرا خرازی آذر
فرحناز دبلشکی
9 139604171259525003094 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری
بهبود یاری قلی
سید احمد حسینی
صادق صیادی
10 1396041713815003095 آسیب‌شناسی همکاری‌های علمی‌ـ بین‌المللی در آموزش عالی ایران
هدی سادات محسنی
11 139604171315515003096 شاخص‌های فرهنگی مؤثر در خلاقیت شهری (مطالعه موردی: استان سمنان)
سجاد فردوسی
محبوبه جلالی
پری شکری فیروزجاه
12 13960417132315003097 توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی
عباس صدری
سجاد مرادی
13 139604171332365003099 بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان
فائزه مصلحی نیک
ابراهيم حاجياني