نویسنده = عباسعلی قیومی
ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی


ارایه مدل توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور

دوره 12، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/scs.2023.164804

ریحانه سیری؛ علیرضا صامت؛ بابک رضایی؛ عباسعلی قیومی


شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 349-366

سیدمحسن میر؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی