نویسنده = میثم موسائی
بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 255-278

10.22034/scs.2022.158025

شمسی عابری منصور؛ میثم موسائی؛ عادل عبداللهی


تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-38

بهناز موحدی؛ میثم موسائی؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی