نویسنده = سیروس احمدی
بررسی جامعه شناختی اخلاق کار و مقایسه آن در بین زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر(با تاکید بر بند 24 سیاست های کلی نظام اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.418604.1506

عبدالرضا خوش رفتار؛ مریم مختاری؛ سیروس احمدی


رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436910.1539

سیروس احمدی؛ مریم مختاری؛ حمید صداقت؛ شهره گلخنی؛ خیری حمیدپور


رابطه سرمایه فرهنگی و مهارت حل مسئله در بین دانشجویان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

سیروس احمدی؛ مریم درفشان