نویسنده = علیرضا محسنی تبریزی
مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی و رابطه آن با سبک زندگی جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/scs.2023.391255.1423

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی لبیبی