کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.389109.1420

مرتضی سواری؛ منصور حقیقتیان


شناسایی زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر برتوسعه مشارکت های اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.22034/scs.2023.397756.1444

محمدرضا قربانی؛ فائزه تقی پور؛ منصوره پورمیری


عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-66

10.22034/scs.2022.155479

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


طراحی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی با رویکرد متن کاوی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 74-104

10.22034/scs.2022.154227

حمید نادری؛ عطیه یوسفی؛ مهدی عبدالحمید


بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفرینان بر پیشرفت کسب‌وکارهای نوپا در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 5-32

مهرداد بخشی؛ کمال سخدری؛ سید مجتبی سجادی


بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران)

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 127-162

محسن دهقان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 141-176

محسن نیازی؛ داریوش یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی


تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 107-135

صمد رسول‌زاده اقدم؛ سیمین افشار؛ صمد عدلی پور؛ سیداحمد میرمحمدتبار


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

بهنام زارع؛ مهدی امیرکافی