کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی


عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-66

10.22034/scs.2022.155479

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-154

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی- مورد کاوی اینستاگرام

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 93-114

سیدمحمد دادگران؛ علیرضا آل‌قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمدرضا رسولی


مطالعه جامعه‌شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 163-199

پیمان علی محمدی


تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 107-135

صمد رسول‌زاده اقدم؛ سیمین افشار؛ صمد عدلی پور؛ سیداحمد میرمحمدتبار


تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 217-244

سیدامیر طالبیان؛ محسن ابراهیم‌پور؛ احمد ملاکی