کلیدواژه‌ها = سیاست فرهنگی
مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 235-264

امیرمجاهد مظلومیان؛ مسعود کوثری؛ سیدمحمود نجاتی‌حسینی


واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین عبدالملکی؛ احمد نادری؛ مجید سلیمانی سامانی