کلیدواژه‌ها = زنان
بررسی جامعه شناختی اخلاق کار و مقایسه آن در بین زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر(با تاکید بر بند 24 سیاست های کلی نظام اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.418604.1506

عبدالرضا خوش رفتار؛ مریم مختاری؛ سیروس احمدی


«مطالعه عوامل موثر جامعه شناختی بررفتارهای هولیگانیستی تماشاگران زن در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436303.1538

حسین صدرمحمدی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


فهم معنایی زنان از مدرنیزاسیون در جامعه محلی (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 285-317

سامان یوسفوند؛ علی انتظاری؛ زینب مرادی‎نژاد


تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی (مطالعه موردی: شهرکرد)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

حمید کشاورز؛ عباس یزدانی؛ منصور حقیقتیان