کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری فرهنگی
حدود مداخله حکومت دینی در فرهنگ

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 525-566

علی زرودی؛ حسن بشیر


واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین عبدالملکی؛ احمد نادری؛ مجید سلیمانی سامانی