کلیدواژه‌ها = اسناد بالادستی
تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-38

بهناز موحدی؛ میثم موسائی؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی


واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین عبدالملکی؛ احمد نادری؛ مجید سلیمانی سامانی