کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی جریان های فکری بنیانگذاران سکولاریسم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.419676.1507

محسن زنگنه؛ امیرحسین ذوالانواری؛ علیرضا پیروزمند


سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1411-1450

10.22034/scs.2023.398841.1447

ناهید پوررستمی؛ رقیه رهبری فرد؛ موژان لرکلانتری؛ فاطمه ترابی


بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 487-524

علی احترامی؛ علی اصغر قاسمی؛ رضا سیمبر؛ حمید عباداللهی چنذانق


سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها (با تأکید بر مفهوم مرجعیت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 69-96

مهدی رمضانی؛ اصغر پرتوی؛ حسن عیوض‌زاده؛ فرشید جعفری


تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران (مطالعه موردی: سه کلان‌شهر تهران، شیراز و اصفهان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

ابتهال زندی؛ حیدر جانعلی‌زاده چوبستی؛ رحیم یعقوب‌زاده