کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تصویر ذهنی مسلمانان بوسنی وهرزگوین از مذهب تشیع

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 229-254

10.22034/scs.2022.157989

نعمت اله کرم اللهی؛ آرمینا رضوانی؛ سلمان رضوانی


ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-108

بهبود یاری‌قلی؛ محمد حرفتی سبحانی؛ جواد قصاب‌زاده؛ فاطمه سیوانی‌زاد؛ حبیبه رحیمی