کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری فرهنگی
سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها (با تأکید بر مفهوم مرجعیت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 69-96

مهدی رمضانی؛ اصغر پرتوی؛ حسن عیوض‌زاده؛ فرشید جعفری


راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 97-125

میلاد پوررجبی؛ حسین میرزایی؛ محمدجواد یداللهی‌زاده