کلیدواژه‌ها = توسعه
آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در ایران؛ با تاکید بر امر اجتماعی

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1221-1250

10.22034/scs.2023.382049.1400

محمد تقی ضرغام افشار؛ سینا شیخی؛ کمیل قیدرلو


توسعه ایران بر مبنای مسئله هویت در اندیشه سید فخرالدین شادمان

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 283-312

10.22034/scs.2022.154557

محمد کمالی گوکی؛ محمد امین نگهبان


مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی شادی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-73

نعمت الله فاضلی


جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 247-263

علیرضا خرازی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ افسانه مظفری


پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر


ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

حسین قنبری؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ مسعود موسی‌خانی