کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 141-176

محسن نیازی؛ داریوش یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی


فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین حیدری؛ فروزنده جعفرزاده‌پور