کلیدواژه‌ها = اینستاگرام
تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن زنان در ایران از منظر خبرگان؛ مطالعه موردی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165401

جلیل دارا؛ الهه صادقی


طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 147-171

محمد عبدالحسینی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی- مورد کاوی اینستاگرام

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 93-114

سیدمحمد دادگران؛ علیرضا آل‌قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمدرضا رسولی