موضوعات = سبک زندگی و خانواده
مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی و رابطه آن با سبک زندگی جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/scs.2023.391255.1423

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی لبیبی


بررسی راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری جمعیتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.351187.1334

صغری صالحی


آسیب‌شناسی چرخه سیاست‌گذاری امور مربوط به کودکان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/scs.2024.425993.1519

روح اله اسلامی؛ سکینه تاجی


بررسی جریان های فکری بنیانگذاران سکولاریسم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.419676.1507

محسن زنگنه؛ امیرحسین ذوالانواری؛ علیرضا پیروزمند


پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1251-1282

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری


سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1411-1450

10.22034/scs.2023.398841.1447

ناهید پوررستمی؛ رقیه رهبری فرد؛ موژان لرکلانتری؛ فاطمه ترابی


ازدواج ناهمساز؛ زمینه ها، پیامدها و راهکارها

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1497-1532

10.22034/scs.2023.418393.1502

اسماعیل جهانی دولت آباد؛ طاها عشایری؛ حسین حیدری


بررسی جامعه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش زنان به تک فرزندی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 1055-1082

10.22034/scs.2023.384914.1409

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 71-101

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد


پهنه‌بندی و تبیین توسعه پایدار اجتماعی- انسانی مناطق روستایی استان چهار محال بختیاری با مدل تاپسیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-164

علیرضا انصاری اردلی؛ رسول محمدرضایی؛ حسین یادآور