موضوعات = سیاست‌های جمعیتی
بررسی راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری جمعیتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.351187.1334

صغری صالحی


پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1251-1282

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری


سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1411-1450

10.22034/scs.2023.398841.1447

ناهید پوررستمی؛ رقیه رهبری فرد؛ موژان لرکلانتری؛ فاطمه ترابی


پهنه‌بندی و تبیین توسعه پایدار اجتماعی- انسانی مناطق روستایی استان چهار محال بختیاری با مدل تاپسیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-164

علیرضا انصاری اردلی؛ رسول محمدرضایی؛ حسین یادآور