موضوعات = مطالعات زنان و خانواده
بررسی اشتراکات دیدگاه موج جدید نهضت زنان و اسلام در رابطه با نقش زنان در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.432861.1528

محمد حسین ناظمی اشنی؛ اباذر کافی موسوی؛ خدیجه بهاررستمی


بررسی جامعه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش زنان به تک فرزندی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 1055-1082

10.22034/scs.2023.384914.1409

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی