موضوعات = رفاه و آسیب‌های اجتماعی
راهبردهای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.378403.1396

محمود سرافراز؛ محمد هادی منصوری؛ قربان آهنگری کیاسری


دستیابی به مهمترین عناصر خداباوری و توکل در حیات طیبه برپایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد فقهی-تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/scs.2023.409889.1472

احسان خلیلی؛ سید عنایت الله کاظمی


فرهنگ ملی و چالشهای پیش روی توسعه با تاکید بر فساد اداری(تحلیل تطبیقی متغیر محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/scs.2023.412977.1485

محمود ستار زاده؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ علی رحمانی فیروزجاه


رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436910.1539

سیروس احمدی؛ مریم مختاری؛ حمید صداقت؛ شهره گلخنی؛ خیری حمیدپور


پهنه‌بندی و تبیین توسعه پایدار اجتماعی- انسانی مناطق روستایی استان چهار محال بختیاری با مدل تاپسیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-164

علیرضا انصاری اردلی؛ رسول محمدرضایی؛ حسین یادآور


بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عادت خواندن دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اهواز

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 165-194

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ الهام پازاج