موضوعات = آسیب‌های اجتماعی
فرهنگ ملی و چالشهای پیش روی توسعه با تاکید بر فساد اداری(تحلیل تطبیقی متغیر محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/scs.2023.412977.1485

محمود ستار زاده؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ علی رحمانی فیروزجاه


رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436910.1539

سیروس احمدی؛ مریم مختاری؛ حمید صداقت؛ شهره گلخنی؛ خیری حمیدپور


بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عادت خواندن دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اهواز

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 165-194

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ الهام پازاج