دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیر و جانشین سردبیر کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.

مقاله پژوهشی

سنجش تاثیر رابطه رفتارهای غیراخلاقی بر کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به حکمرانی خوب؛ مطالعه موردی: کلان‌شهرمشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/scs.2022.159385

تکتم نبی زاده؛ محمد توحیدفام؛ علی اصغر داوودی؛ سوسن صفاوردی


بازشناسی معنی و مفهوم نفایس ملی در اصل هشتادسوم قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/scs.2022.159427

شهاب طلایی شکری؛ سعید شفیعا


مروری نظام مند بر دلالت های اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های دیجیتال و نسبت آن با اخلاق شکوفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22034/scs.2022.160772

سمیه بلبلی قادیکلایی؛ حمید پارسانیا


شناسایی روش‌های حکمرانی مشارکتی و ابزارهای اجتماعی فرهنگی آن با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/scs.2022.161585

سید محسن میرباقری


شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162116

همایون مرادنژادی


بررسی وضعیت اقتصادِ فرهنگ در استان ایلام و راهکارهای تقویت آن؛ با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162117

علی هاشمی؛ عزیز کلانتری


ارزیابی کتاب های درسی دوره متوسطه دوم از نظر توجه به مؤلفه های سواد غذا و تغذیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162430

سیروس محمودی


شناسایی ابعاد و مولفه‌های راهبردی موثر بر استقرار نظام مدیریت ‌استعداد در سازمان(مطالعه موردی ادارات ستادی بانک کشاورزی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/scs.2023.162618

بهرام علیشیری؛ حسین صالح زاده نوبری؛ محمود مدیری؛ فرزانه بیک زاده


راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم در گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162619

محبوبه عابدی؛ مرتضی دوستی


مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه از ارتکاب به جرایم سبز(مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/scs.2022.163380

زهرا نوری؛ محسن نیازی


راهبردهای ساخت تمدن سعادتمندانه بر مبنای آراء فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22034/scs.2023.164115

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی


فراتحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی: پژوهش های بازه زمانی 1400-1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22034/scs.2023.164171

اکبر ذوالفقاری؛ آزاده قیومی


شناسایی نقش برنامه‌های تلویزیون در توسعه فرهنگی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22034/scs.2023.164185

زهره راه دار؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی


ارایه مدل توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22034/scs.2023.164804

ریحانه سیری؛ علیرضا صامت؛ بابک رضایی؛ عباسعلی قیومی


تحلیل و بررسی موانع و راهکارهای هجرت در آموزه‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.22034/scs.2023.164835

سیدمجتبی جلالی؛ سید مهدی هاشمی


تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن زنان در ایران از منظر خبرگان؛ مطالعه موردی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165401

جلیل دارا؛ الهه صادقی


ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی


بایسته های برنامه سازی رسانه ای برای سالمندان از نظر خبرگان : مطالعه ای کیفی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.371225.1376

ملیحه علی مندگاری؛ عادله امامی


واکاوی نشانه شناسی تحول معنای اجتماعی - فرهنگی خانه های‌ شهری همدان در سه دوره قاجار، پهلوی و معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.374747.1380

محمدرضا افشاری بصیر؛ منوچهر فروتن؛ محمد مهدی سروش


نقدی بر جایگاه خانواده در تحقق حق بر سلامت در گستره توسعه پایدار (موردکاوی آسیب شناسی انحراف همجنس گرایان از خانواده طبیعی برای کودکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.380477.1397

حسن خسروی؛ سوده کریمی؛ محیا صفار نیا؛ حسین آل کجباف


قواعد فقهی عدم جواز سیاست گذاری‌های تحدید نسل با تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.374296.1379

محسن مروتی شریف آباد؛ قربان آهنگری کیاسری؛ محمود سرافراز؛ هادی کاظم زاده


" ارائه مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی " (مطالعه موردی: سازمان های غیر انتفاعی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.341540.1301

علی نورپور؛ پرویز ساکتی؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری


خوانش پسااستعماری سفرنامه‌ «آدم‌ها و آیین‌ها در ایران» مادام کارلاسرنا (مورد مطالعه: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.380412.1395

هادی نوری؛ معصومه شادمنفعت


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به تک فرزندی ( مطالعه موردی : زنان متاهل ساکن شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.384914.1409

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی


چالش کاوی بهره گیری از دانش آینده پژوهی در چرخه سیاستگذاری فرهنگی؛ با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/scs.2023.386886.1413

صفیه رضایی؛ محمدرحیم عیوضی؛ عباسعلی رهبر


شناسایی ابعاد و مولفه های بهبود تعاملات اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه های مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/scs.2023.383928.1403

زهرا مقیمی؛ وحید حاجیلو؛ علیرضا محمدی


مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.389109.1420

مرتضی سواری؛ منصور حقیقتیان


الزامات اجتماعی- فرهنگی تمدن‌سازی انقلاب اسلامی: تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.315916.1214

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ علی فرهادی


بررسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری افزایش‌جمعیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر دوره ی چهارم سیاست‌های جمعیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.388086.1418

روح اله اسلامی؛ محبوبه فرخاری


عوامل موثر بر سلامت اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 سال مقیم مراکز شبه خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.385031.1406

مراد سیفی؛ طهمورث شیری؛ رضا علی محسنی


نقش شاخصهای توسعه ای در تحولات و سیاستگذاری جمعیتی : با تأکید بر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.393589.1428

اصغر میرفردی


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در ایران؛ با تاکید بر امر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.382049.1400

محمد تقی ضرغام افشار؛ سینا شیخی؛ کمیل قیدرلو


پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری


شناسایی الگوی ذهنی متخصصین نسبت به تأثیر عوامل قومی در فرآیند نمانام ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.390297.1421

سجاد کردانی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ محمد سلطانی فر


مطالعه تطبیقی سیاستهای حوزه باروری در دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) و دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.393487.1427

زهرا آقایی؛ محسن بدره؛ غلامرضا خواجه سروی


بررسی جامعه‌شناختی فرصت‌ها و محدودیت‌های تنوع قومیتی مؤثر بر احساس تعلق به اجتماع ملی(مورد مطالعه کلانشهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.382314.1402

بهرام سروستان؛ احمد آذین؛ سید ناصر حجازی


تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.394467.1432

زینب محمدزاده؛ علی باصری؛ شهلا حجت؛ شیوا آزادفدا؛ زهرا علی پور درویشی