دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیر و جانشین سردبیر کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.

مقاله پژوهشی

مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی و رابطه آن با سبک زندگی جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/scs.2023.391255.1423

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی لبیبی


رصد فرهنگی و اجتماعی (شناسایی اولویت‏های مورد نیازفرهنگ عمومی در خوسف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/scs.2023.405345.1465

محمد علی طالبی؛ زهرا علیزاده بیرجندی


مفهوم‌شناسی و مطالعه تطبیقی دیپلماسی سایبر، دیجیتال و همگرا (با تأکید بر بند هفتم سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.411493.1479

محمدصادق نصرالهی؛ احسان امینی باغبادرانی


راهبردهای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.378403.1396

محمود سرافراز؛ محمد هادی منصوری؛ قربان آهنگری کیاسری


سنجش تاثیر تجربه شغلی بر شکاف خود واقعی و آرمانی دانشجویان و دانش آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22034/scs.2023.393587.1429

سیدهادی مرجائی؛ سمانه سادات سدیدپور؛ علیرضا قبادی؛ مارگاریت وتو


دستیابی به مهمترین عناصر خداباوری و توکل در حیات طیبه برپایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد فقهی-تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/scs.2023.409889.1472

احسان خلیلی؛ سید عنایت الله کاظمی


فرهنگ ملی و چالشهای پیش روی توسعه با تاکید بر فساد اداری(تحلیل تطبیقی متغیر محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/scs.2023.412977.1485

محمود ستار زاده؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ علی رحمانی فیروزجاه


بررسی تاثیرات سواد رسانه ای بر تحقق حوزه عمومی مجازی در بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22034/scs.2023.390363.1461

معصومه نصیری؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعلی


بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم(مورد مطالعه:پهلوی اول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.323526.1241

شبنم بوستانچی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ رضا علی محسنی


بررسی راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری جمعیتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.351187.1334

صغری صالحی


بررسی جامعه شناختی اخلاق کار و مقایسه آن در بین زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر(با تاکید بر بند 24 سیاست های کلی نظام اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.418604.1506

عبدالرضا خوش رفتار؛ مریم مختاری؛ سیروس احمدی


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مشارکت ایرانیان در پرداخت مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/scs.2023.410297.1475

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ الهام رضایی؛ شکوفه آب شیرین


انواع گردشگری از منظر منابع دینی و توسعه حلال آن در نظام اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/scs.2023.381239.1496

جواد غلامرضائی؛ امیر حسین اسکندری


بررسی شاخص های سواد انقلابی بر اساس گفتمان آیت الله خامنه ای(گام دوم انقلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/scs.2023.421372.1510

فرهنگ کدخدایی؛ اسمعیل کاوسی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی؛ مصطفی حیدری هراتمه؛ محسن عامری شهرابی


ارائه مدل نهادی نقش‌آفرینی فرهنگی در باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/scs.2024.427187.1522

شاهین وجدی؛ معصومه مجیدی پرست؛ علی اصغری صارم؛ محمد جلیلوند


بررسی تاثیر انضباط اداری بر توسعه سیاسی اجتماعیکلانشهر اهواز با رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/scs.2024.433886.1530

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


آسیب‌شناسی چرخه سیاست‌گذاری امور مربوط به کودکان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/scs.2024.425993.1519

روح اله اسلامی؛ سکینه تاجی


نقش رسانه‌های محلی در تحقق حکمرانی خوب شهری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.415649.1494

علی رجبی؛ علی دارابی؛ علی اکبر رزمجو


رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436910.1539

سیروس احمدی؛ مریم مختاری؛ حمید صداقت؛ شهره گلخنی؛ خیری حمیدپور


«مطالعه عوامل موثر جامعه شناختی بررفتارهای هولیگانیستی تماشاگران زن در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.436303.1538

حسین صدرمحمدی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


چالش ها و راهبردهای اجتماعی توسعه انحراف مثبت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.442365.1545

زهره سمیعی؛ خلیل میرزایی؛ ستار پروین


چالش‌ها و الزامات سیاست لغو روادید در راستای توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.440647.1540

شهاب طلایی شکری؛ سعید شفیعا؛ امیرحسین اسکندری


طراحی الگوی تعامل اثربخش خانواده و مدرسه با نقش راهبردی انجمن اولیاء و مربیان در راستای بند 11 سیاستهای کلی خانواده(مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.447474.1552

بهراد منافی؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرساء


خشونت ورزی بومی‌های دیجیتال در اینستاگرام؛ از علت شناسی تا شناسایی راهبردهای کنترل سرایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.435063.1533

بهار حمزه زاده؛ اسماعیل هادی تبار


بررسی جریان های فکری بنیانگذاران سکولاریسم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.419676.1507

محسن زنگنه؛ امیرحسین ذوالانواری؛ علیرضا پیروزمند


بررسی اشتراکات دیدگاه موج جدید نهضت زنان و اسلام در رابطه با نقش زنان در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.432861.1528

محمد حسین ناظمی اشنی؛ اباذر کافی موسوی؛ خدیجه بهاررستمی


بررسی راهبردهای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در سال 1401 (مورد مطالعه: شبکه من و تو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.444263.1548

سیدپویا رسولی نژاد


سازوکار نظارت اجتماعی همگانی بر اساس سنت و روایات معصومین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.435183.1535

محمد سلطانیه؛ مهدی سلطانیه


مطالعه جامعه‏شناختی شکاف میان «قانون مصوب» و «زندگی اجتماعی» در نظام حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22034/scs.2024.416841.1498

روح الله اسلامی؛ اردشیر انتظاری؛ قدرت الله رحمانی؛ محمدتقی کرمی