دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیر و جانشین سردبیر کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.

مقاله پژوهشی

راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم در گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162619

محبوبه عابدی؛ مرتضی دوستی


تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن زنان در ایران از منظر خبرگان؛ مطالعه موردی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165401

جلیل دارا؛ الهه صادقی


ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی


مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.389109.1420

مرتضی سواری؛ منصور حقیقتیان


الزامات اجتماعی- فرهنگی تمدن‌سازی انقلاب اسلامی: تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.315916.1214

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ علی فرهادی


بررسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری افزایش‌جمعیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر دوره ی چهارم سیاست‌های جمعیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.388086.1418

روح اله اسلامی؛ محبوبه فرخاری


عوامل موثر بر سلامت اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 سال مقیم مراکز شبه خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.385031.1406

مراد سیفی؛ طهمورث شیری؛ رضا علی محسنی


نقش شاخصهای توسعه ای در تحولات و سیاستگذاری جمعیتی : با تأکید بر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.393589.1428

اصغر میرفردی


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در ایران؛ با تاکید بر امر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.382049.1400

محمد تقی ضرغام افشار؛ سینا شیخی؛ کمیل قیدرلو


پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری


شناسایی الگوی ذهنی متخصصین نسبت به تأثیر عوامل قومی در فرآیند نمانام ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.390297.1421

سجاد کردانی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ محمد سلطانی فر


مطالعه تطبیقی سیاستهای حوزه باروری در دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) و دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.393487.1427

زهرا آقایی؛ محسن بدره؛ غلامرضا خواجه سروی


بررسی جامعه‌شناختی فرصت‌ها و محدودیت‌های تنوع قومیتی مؤثر بر احساس تعلق به اجتماع ملی(مورد مطالعه کلانشهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.382314.1402

بهرام سروستان؛ احمد آذین؛ سید ناصر حجازی


تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.394467.1432

زینب محمدزاده؛ علی باصری؛ شهلا حجت؛ شیوا آزادفدا؛ زهرا علی پور درویشی


ارزش معنوی کار و کسب درآمد در فرهنگ قرآن با رویکرد فقهی اخلاقی تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.398924.1448

احسان خلیلی


سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/scs.2023.398841.1447

ناهید پوررستمی؛ رقیه رهبری فرد؛ موژان لرکلانتری؛ فاطمه ترابی


کاربست برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مورد مطالعه: آثار و ابنیه تاریخی شهرستان کلات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/scs.2023.371090.1381

ملیحه صلاحی؛ براتعلی خاکپور؛ قدیر صیامی


بررسی راهبردی ساختار قدرت در شبکه کنشگران مساله هفتم آبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22034/scs.2023.393954.1433

قربانعلی سبکتکین؛ ایرج حق ندری


تحلیلی از وضعیت کارکردی مؤسسه های پژوهشی خصوصی در ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/scs.2023.398554.1446

المیرا جنوی؛ ساجده عبدی


نقش گروه‌های مرجع و سرمایه‌ی فرهنگی در انگیزه‌ی تحرک اجتماعی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22034/scs.2023.396811.1445

شمس‌الملوک سیف‌الدینی‌خالقی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ شهلا کاظمی پور؛ حسین آقاجانی مرساء


شناسایی زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر برتوسعه مشارکت های اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.22034/scs.2023.397756.1444

محمدرضا قربانی؛ فائزه تقی پور؛ منصوره پورمیری


بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج با تمرکز بر الزامات و بایسته های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.22034/scs.2023.399237.1449

نصیبه اسمعیلی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد


تبیینی دیگر پیرامون اندیشه پیشرفت با نقدی بر نقش " کار جمعی" نزد انسان مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22034/scs.2023.400232.1454

محمد مهدی بذرافشان؛ حسین کچویان


بررسی وضعیت خانواده ایرانی در فضای مجازی: مطالعه صفحات اینستاگرامی با رویکرد روابط والدین با فرزندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22034/scs.2023.362837.1360

سمیرا خطیب زاده؛ سیدمحسن بنی هاشمی


مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی و رابطه آن با سبک زندگی جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/scs.2023.391255.1423

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی لبیبی


رصد فرهنگی و اجتماعی (شناسایی اولویت‏های مورد نیازفرهنگ عمومی در خوسف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/scs.2023.405345.1465

محمد علی طالبی؛ زهرا علیزاده بیرجندی


مطالعه سبک زندگی غربی درخانواده های تهرانی (مطالعه موردی:عوامل نگهداری از حیوانات خانگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/scs.2023.399132.1450

زهره نجفی اصل


مفهوم‌شناسی و مطالعه تطبیقی دیپلماسی سایبر، دیجیتال و همگرا (با تأکید بر بند هفتم سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.411493.1479

محمدصادق نصرالهی؛ احسان امینی باغبادرانی


مطالعه کیفی مساله هویت، تعارض هویتی و عوامل موثر برآن در دختران نوجوان(متوسطه اول و دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.395980.1436

مریم سلگی؛ زینب شهبازی


راهبردهای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.378403.1396

محمود سرافراز؛ محمد هادی منصوری؛ قربان آهنگری کیاسری


سنجش تاثیر تجربه شغلی بر شکاف خود واقعی و آرمانی دانشجویان و دانش آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22034/scs.2023.393587.1429

سیدهادی مرجائی؛ سمانه سادات سدیدپور؛ علیرضا قبادی؛ مارگاریت وتو


دستیابی به مهمترین عناصر خداباوری و توکل در حیات طیبه برپایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد فقهی-تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/scs.2023.409889.1472

احسان خلیلی؛ سید عنایت الله کاظمی


فرهنگ ملی و چالشهای پیش روی توسعه با تاکید بر فساد اداری(تحلیل تطبیقی متغیر محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/scs.2023.412977.1485

محمود ستار زاده؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ علی رحمانی فیروزجاه


بررسی تاثیرات سواد رسانه ای بر تحقق حوزه عمومی مجازی در بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22034/scs.2023.390363.1461

معصومه نصیری؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعلی


بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم(مورد مطالعه:پهلوی اول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.323526.1241

شبنم بوستانچی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ رضا علی محسنی


بررسی راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری جمعیتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.351187.1334

صغری صالحی


بررسی جامعه شناختی اخلاق کار و مقایسه آن در بین زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر(با تاکید بر بند 24 سیاست های کلی نظام اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.418604.1506

عبدالرضا خوش رفتار؛ مریم مختاری؛ سیروس احمدی


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مشارکت ایرانیان در پرداخت مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/scs.2023.410297.1475

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ الهام رضایی؛ شکوفه آب شیرین