نمایه نویسندگان

ب

 • بقایی سرابی، علی تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 10، شماره 1، 1400]

ح

 • حسینی دانا، حمیدرضا تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • حیدریه، سید عبدالله طراحی الگوی فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب شرب با روش داده بنیاد [دوره 10، شماره 1، 1400]

خ

 • خالق پناه، کمال بازنمایی عوامل و مؤلفه‌های خلقیات ایرانی‌ها در میدان دانشگاه: (مطالعه موردی: دانشگاه‌ کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • خلیلی نژاد، سجاد امکان‌سنجی و الزامات تعمیم‌پذیری پدیده مرز به فضای مجازی [دوره 10، شماره 1، 1400]

س

 • سجادپور، سید محمد کاظم تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 10، شماره 1، 1400]

ص

 • صنیع اجلال، مریم بین المللی سازی موسسات پژوهشی در ایران: بررسی روندها و چشم انداز [دوره 10، شماره 1، 1400]

ع

 • عزیزآبادی فراهانی، فاطمه تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 1، 1400]

غ

 • غلامی، خلیل بازنمایی عوامل و مؤلفه‌های خلقیات ایرانی‌ها در میدان دانشگاه: (مطالعه موردی: دانشگاه‌ کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • غمامی، سید محمدمهدی امکان‌سنجی و الزامات تعمیم‌پذیری پدیده مرز به فضای مجازی [دوره 10، شماره 1، 1400]

ف

 • فاضلی رستم پور، مسعود تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • فرهنگی، علی‌اکبر تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 1، 1400]

م

 • متقی، ابراهیم تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • محمدی، حمید راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • معروفی، سارا بازنمایی عوامل و مؤلفه‌های خلقیات ایرانی‌ها در میدان دانشگاه: (مطالعه موردی: دانشگاه‌ کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • موحدی، بهناز تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • موسائی، میثم تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 10، شماره 1، 1400]

ن

 • نصرالهی، اکبر راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی [دوره 10، شماره 1، 1400]
 • نفیسی فر، سعید طراحی الگوی فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب شرب با روش داده بنیاد [دوره 10، شماره 1، 1400]