نویسنده = سیدعبدالحسین نبوی
تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 281-295

سیدعبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ سحر مجتهدزاده؛ مرضیه شهریاری