کلیدواژه‌ها = سازمان صداوسیما
اهرم‌های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 367-410

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا فیاضی؛ علی اکبر رزمجو