Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 23
شماره 23 سال 6
تابستان 1396
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی است. نحوه جمع‌آوری داده‌ها در آن با مطالعه اسنادی از طریق بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری طی سال‌های 1393-1380و پرسشنامه محقق‌ساخته و ارائه آن در میان اعضای هیئت علمی (490 نفری) و با نمونه (215 نفری) دانشگاه ارومیه به انجام رسید. روایی ابزار با توجه به نظر متخصصان و پایای آن با آلفای کرانباخ (91/0) مناسب گزارش شد. به‌منظور تلخیص و دسته‌بندی داده‌های از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و نتایج تحلیل عاملی سه عامل پژوهش، آموزش و خدمات را شناسایی کرده است. همچنین در رویکرد تحلیلی ـ توصیفی سه راهبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی ارائه شدند.
روح اله باقری مجد - محسن فلاح فرامرزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش عالی ، آموزش ، پژوهش ، خدمات
رسانه‌ها در دنیای امروز در عرصه‌های گوناگون نقش برجسته‌ای دارند. در این میان، رسانه‎های صوتی ـ تصویری با قابلیت فراگیری از اهمیت ویژه‎ای برخوردارند. فناوری‎های نوین ارتباطی و حضور بازیگران متعدد تغییراتی را به این فضا اعمال کرده است که شناخت آینده این حوزه و ارائه راهکارها و جهت‎گیری‎های مدیریتی آن را، به‎ویژه با ملاحظات خاص کشورمان با مشکلات بسیار مواجه کرده است. رفتار بازیگران متعدد و مستقل و تأثیر آن در تکامل سامانه‎ رسانه‎های صوتی ـ تصویری، نشان از نیاز به شناخت بهتر رفتار بازیگران برای خط‎مشی‎گذاری این عرصه دارد. پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این پرسش است که مهم‌ترین مناقشات بازیگران در این عرصه در چه مسائلی است. برای این هدف، روش جدیدی بر پایه روش‎های موجود در حوزه آینده‎پژوهی و خط‎مشی‎گذاری و با محوریت مسائل کلیدی این حوزه ارائه شده است. در این روش، چهار متغیر نفوذ هر بازیگر بر سایرین، موقعیت بازیگر در هر مسئله، میزان اصرار بر آن و توان اختصاص‎یافته به منزله نشانگرهای رفتاری بازیگران مطرح می‎شوند. درنهایت نیز شش مسئله کلیدی شناسایی می‌شود. نتایج تحلیل‎ها نشان می‏دهند که بیشترین تباین نظر بازیگران درباره مسئله اول، دوم و چهارم است. همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند به‌منظور شناسایی آینده این حوزه به‎کار رود.
ملیحه اسمعیلیان - علی اصغر پورعزت - امیر ناظمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رسانه‎های صوتی ، تصویری ، مسائل کلیدی ، بازیگران و تحلیل رفتار
فضای مجازی به مدد دانش فناوری اطلاعات و با معرفی نسل جدیدی از بازی‌های رایانه‌ای تحت عنوان «بازی‌های مجازی» موجب تحولات شگرفی در صنعت بازی و سرگرمی شده است. مهم‌ترین اتفاقی که در عصر حاضر برای صنعت بازی و سرگرمی رخ‌داده، «جهانی‌شدن» و «جدی شدن» این دسته از بازی‌های رایانه‌ای است. امروزه بازی‌های مجازی از مقوله بازی فراتر رفته و دیگر بازی نیستند بلکه با حفظ خصیصه سرگرمی و تفریحی بودن، کاملاً جدی هستند و فرصت‌ها و تهدیدهایی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده‌اند. اگرچه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان بخشی از صنعت سرگرمی عمدتاً با حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی تعامل و ارتباط دارند ولیکن ویژگی خاص این نوع بازی‌ها، که امکان «خریدوفروش اشیاء و کالاهای مجازی» را حین بازی فراهم کرده، سبب طرح مسائل و چالش‌های نوینی از نظر فقهی و حقوقی شده است. مهم‌ترین ابعاد فقهی و حقوقی بازی‌های برخط، ابتدا بحث مشروعیت و قانونی بودن خود بازی‌ها و سپس وضعیت حقوقی معاملات درون بازی است. نوشتار حاضر سعی دارد چالش‌های مذکور را با رویکرد فقهی ـ حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
ابراهیم عبدی پور فرد - مرتضی وصالی ناصح
DOI : 0
کلمات کلیدی : بازی‌های مجازی ، اموال مجازی ، اشیای مجازی ، مالکیت‌های مجازی و قمار مجازی
مطالعه نابرابری‌های منطقه‌ای و توزیع عادلانه خدمات بهداشتی ـ درمانی در جهت تأمین سلامت آحاد جامعه از دیرباز به‌عنوان دغدغه همیشگی سیاست‌گذران بوده است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف سنجش عملکرد حوزه سلامت در مناطق روستایی استان مازندران با تکیه بر سنجش میزان دسترسی به خدمات بهداشتی ـ درمانی انجام شد. پژوهش حاضر بنیادی و روش به کار رفته در آن توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه آماری، شهرستان‌های استان مازندران (تعداد 19 شهرستان) و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ایی و ابزار جمع‌آوری با توجه به اهداف پژوهش، جداول و فرم‌های مبتنی بر داده‌های آمارنامه سال 1390 هـ.ش شمسی استان مازندران است که طی آن 14 شاخص بهداشتی ـ درمانی استخراج و به شیوه کمّی و با استفاده از تکنیک فازی روش‌های ترجیح بر اساس مشابهت به راه‌حل ایده‌آل یا همان تاپسیس فازی و بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان مازندران به انجام رسید. یافته‌های پژوهش ضمن ترسیم سیمایی غیر قابل قبول و نامطلوب از حوزه سلامت، حکایت از وجود یک محرومیت کلی در استان مازندران دارد؛ به‌طوری که روند توزیع و دسترسی جمعیت روستایی شهرستان‌ها به منابع حاکی از آن است که نسبت توزیع امکانات به توزیع جمعیتی بسیار اسفناک است، تا جایی که بیشترین میزان توسعه متعلق به مناطق روستایی شهرستان‌های نکا با ضریب 53 درصد و بابلسر با ضریب 51 درصد می‌باشد. تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهد مناطق روستایی استان مازندران در سطح متوسط تا محرومی از توسعه در زمینه دسترسی به امکانات و منابع بهداشتی قرار دارند. نتایج، مبین آن است که توسعه متوازن نظام سلامت در استان مازندران مستلزم بازنگری در تخصیص منابع و امکانات بهداشتی ـ درمانی، توزیع برابر فرصت‌ها و ارتقای کیفی خدمات در مناطق دورافتاده با هدف آمایش سرزمین است. چرا که پیش‌شرط توسعه پایدار، داشتن نیروی انسانی سالم و توانمند است و این امر مستلزم اهتمام بیشتر متولیان و مدیریتی منسجم در سایه یک برنامه‌ریزی هدفمند و اثربخش جهت رفع عدم تعادل‌ها است.
یعقوب زارعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حوزه سلامت ، مناطق روستایی ، استان مازندارن و خدمات بهداشتی ـ درمانی
حوضه آبریز جنوب غربی کشور مهم‌ترین منبع آب‌های سطحی کشور ایران به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که کنترل و بهره‌برداری از این آب‌ها همواره ذهن دولتمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است. شیوه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز جنوب غربی متأثر از دیدگاه کلی مدیریت آب در مقیاس ملی است. اجرای طرح‌های کنترل و انتقال آب مبتنی بر دیدگاه مدرن و طبیعت‌ستیز و فقدان برنامه‌های راهبردی آمایش سرزمین، بیلان منفی برداشت از آب‌های زیرزمینی، بازده پایین آب در بخش کشاورزی، مصرف سرانه بالا در بخش شهری و خانگی و آلودگی آب‌ها توسط بخش صنعتی موجب بروز بحران‌های زیست‌محیطی و انسانی در این حوضه شده است. ساختن سدهای بزرگ، به‌ویژه گتوند نیز ضمن وارد کردن خسارات زیست محیطی در مقیاس محلی به معضلی ملی بدل شده‌ است. همچنین مسئله انتقال بین‌حوضه‌ای آب به نواحی مرکزی موجب اعتراضات محلی و استانی و صف‌آرایی اقوام مختلف ساکن در حوضه و متعاقب آن حساسیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و نیز سیاسی ـ امنیتی مدیریت آب شده است. پژوهش حاضر در پی آسیب‌شناسی این مسئله است تا بتواند حساسیت‌های لازم را برای مدیریت آب و منابع طبیعی در کشور فراهم سازد.
رسول افضلی - زهرا پیشگاهی فرد - بهادر زارعی - محمدرضا رحمانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ژئوپلیتیک انتقادی ، هیدروپلیتیک ، آمایش سرزمین و حوضه آبریز

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)