اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 99
تعداد پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش 19

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 151
تعداد مشاهده مقاله 4154
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1699
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش -42 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 27 %