کلیدواژه‌ها = دیپلماسی رسانه‌ای
تدوین و تنظیم ویژگی‌های مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی‌آذر؛ محمد سلطانی‌فر


نقش دیپلماسی رسانه‌ای در حفظ منافع ملی کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

شهناز هاشمی؛ لیلا خانزاده؛ محمد سلطانی‌فر