راهبرد مدیریت یکپارچه آب و انرژی در تأمین امنیت آبی در شرایط خشکسالی

نویسندگان

چکیده

تأمین آب پاک با صرف انرژی حداقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به محدودیت منابع آب شیرین بهداشتی و هزینه‌های بالای تأمین و بهره‌برداری از منابع موجود، استفاده از انرژی رایگان خورشیدی در استحصال آب پاک از آب شور در مناطق مستعد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با توجه به بحران کم‌آبی، مشکلات استفاده از سوخت‌های فسیلی و پتانسیل موجود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از سیاست‌های یکپارچه مدیریتی در مدیریت منابع جهت بهینه‌سازی و افزایش همزمان کارایی این دو منبع حیاتی، بیش ‌از پیش ضروری می‌نماید. این مقاله در راستای امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم‌های آب‌شیرین‌کن و بهینه‌سازی مصرف انرژی در تولید پایدار آب جهت کاربردهای شرب، صنعتی یا کشاورزی از دیدگاه ارتباط آب و انرژی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Management of Water and Energy in Water Scarcity Regions

چکیده [English]

To provide clean water with a minimum energy consumption, in the current situation in particular, is of vital importance. Considering the fresh water scarcity and high expense of existing resources exploitation, combining the advantages of free solar energy with a cost effective design to produce fresh water becomes a great interest for many researchers. Desalination of sea water or brackish groundwater using renewable energies is one of the best climate change adaptation and mitigation strategies which is increasingly being supported and heavily financed in the neighboring countries. In our country, with regard to recent water crises, application of an integrated management strategy in resource management for optimizing efficiency in these two critical resources becomes exceedingly necessary. This research aims to provide a feasibility study guideline on techno-economic optimization of renewable desalination systems. It could be used for a sustainable water production for potable, industrial or agricultural sectors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalination
  • Renewable Energy
  • optimization
  • water energy
  • sustainable development