گفتمان‌سازی رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گام اول برای اشاعه و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه، آگاهی و فهم درست از این مفهوم است که از طریق گفتمان درجامعه صورت می‌گیرد. رسانه‌ها می‌توانند فضای گفتمانی بین مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتی به مطالبه مردمی از مسئولین نظام تبدیل کنند. متأسفانه با وجودی که مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهمیت کارکرد و نقش رسانه‌هاست. این انتظار از آنجا نشأت می‌گیرد که مطابق ماده 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی باید صورت گیرد». به این منظور، اخبار اقتصادی سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاری و سایت خبری مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ـ تحلیلی مفاهیمی مانند «گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی»، «اصلاح و تقویت نظام مالی»، «اقتصاد دانش‌بنیان»، «دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی»، «تولید محصولات راهبردی»، «رصد برنامه تحریم»، «مشارکت عمومی در اقتصادی»، «شفاف‌سازی اقتصادی»، «توسعه کارآفرینی» و «تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد» را با فراوانی منتشرکرده و در این زمینه‌ها تولید محتوای بیشتری داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance Economics Discoursee

نویسنده [English]

  • Mohammad Soltanifar
Associate Professor, Faculty Member and Director of Communication Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The first step in developing and promoting a resilient economy in the society is the awareness and understanding of the strength of the economy that takes place through discourse in the society. The media can provide a discursive space between the people and the government, invite people to participate in the public discussions and even turning them into a popular demand from government officials. Despite the fact that it has been a long time since the announcement of the general guidelines of resistance economics, there is still no debate on the importance of the functioning and role of the media among the experts.
This is anticipated in Article 21 of the General Resistance Policy, which states that "the definition of the dimensions of the resistance economics and its discourse, especially in the scientific, educational and media environments, and its transformation into a national and inclusive national discourse is necessary".
For this purpose, the author conducted content analysis of economic news released in year 1394 in 23 news agencies and news sites. The findings indicate that news agencies and news-analytical sites have published concepts such as Resistance Economics", "Reforming and Strengthening the Financial System", "Knowledge Based Economics", "Diplomacy in the Service of Economic Purposes", "Production of Strategic Products" , "Observation of the Sanctions Program", "Public Participation in Economics", "Economic Transparency", "Entrepreneurship Development" and "Strengthening Jihadist Culture in Economics" with more frequency, and have produced more content in these areas
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • media discourse
  • resistance economics
  • content analysis
1. توکلی، احمد (1390). واژه‌های کلیدی در روزنامه‌نگاری، تهران: انتشارات ثانیه.
2. خجسته باقرزاده، حسن (1395). نسخه رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی، مجله رسانه، سال بیست و هفتم، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی.
3. سورین ورنر و جنیفر تانکارد (1381). نظریه‌های ارتباطات، تهران: انتشارت دانشگاه تهران.
4. شاخص‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی:
http://www.iribnews.ir/fa/news/1101449/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7% DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD %D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
5. قاسمی، سید مجید (1395). بررسی ابعاد مفهومی اقتصاد مقاومتی مجله رسانه، سال بیست و هفتم، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی: 37-49.
6. قجری حسینعلی و جواد نظری (1392). کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
7. مک کوایل دنیس (1382). درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
8. یورگنسن، کارین وال و توماس ‌هانیچ (1392). مطالعات روزنامه‌نگاری، تهران: انتشارات ثانیه.
9. مسئله نقش و کارکرد رسانه‌ها در گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در چندین نشست و هم‌اندیشی از جمله چهاردهمین نشست تخصصی با عنوان «گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها» مورد بررسی قرار گرفته است.