نویسنده = سولماز چمنی
مطالعه تعیین‌کننده جامعه‌شناختی فرزندآوری (موردکاوی: زنان متأهل شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 137-165

سولماز چمنی؛ عالیه شکربیگی؛ محمود مشفق


بررسی اثرات استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای بر هویت دینی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

رحمان عزتی؛ رضوان قصابی؛ سولماز چمنی؛ نادر صنعتی شرقی


بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

رضوان قصابیان؛ سولماز چمنی؛ سیدحسین سراج‌زاده