کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
رابطه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با خرسندی زناشویی زوجین دانشجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


رابطه سرمایه فرهنگی و مهارت حل مسئله در بین دانشجویان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

سیروس احمدی؛ مریم درفشان