تربیت نسل جدید؛ دال شناور جدال گفتمانی در ایران (تحلیل گفتمان سریال ستایش با رویکرد لاکلائو و موفه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سریال ستایش یکی از مجموعه سریال‌های تلویزیونی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از بینندگان را به خود جلب کرد. اینکه چه گفتمان‌هایی در این سریال نمود یافته‌اند، گفتمان حاکم بر این سریال‌ چیست و چه رابطه‌ای بین گفتمان‌ها وجود دارد، سؤال‌های اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در راستای پاسخ به این سؤال‌ها، از نظریات لاکلائو و موفه به‌عنوان چارچوب نظری استفاده شد و برای گردآوری و تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل گفتمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد: این مجموعه سریال بیانگر تقابل گفتمانی بین دو گفتمان دینی و دنیاگرایی است و شیوه تربیت نسل جدید به‌عنوان دال شناور محور اصلی این تقابل گفتمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training a New Generation, Floating Slab Battle Discourse in Iran (Discourse Analysis Series of Setayesh by Laclau & Mouffe Approach)

نویسنده [English]

  • Fardin Mohammadi
PhD candidate of economic sociology of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The series of Setayesh is one of the TV series that has attracted the attention of many viewers in recent years. The main research problem is what have been discourses in this series. What is the better discourse in this series? What is the relationship between the discourses there? In order to answer this question was used ideas Laclau and Mouffe as a conceptual framework and for the collection and analysis of data, as well as the method of discourse analysis was used. The results showed that the series represents that there is discourse opposition between religious discourse and of secularism about training a new generation of secularism.

الف) منابع فارسی

1. احمدی، ثریا، وحید عقیلی و افسانه مظفری (1394). «مطالعه موردی بازنمایی هویت جنسیتی زنان در سریال‌های زمانه و تکیه بر باد»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیستم، شماره 1: 56- 35.
2. استوری، جان (1385). مطالعاتی درباره فرهنگ عامه، ترجمه­ حسین پاینده، تهران: آگه.
3. بارکر، کریس (1391). مطالعات فرهنگی، ترجمه مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
4. باهنر، ناصر و طاهره جعفری کیذقان (1389). «تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره چهار، زمستان:156- 131.
5. بشیر، حسن و علی اسکندری (1392). «بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی یه حبه قند»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ششم، شماره دو، تابستان.
6. جعفرزاده‌پور، فروزنده، منصور ساعی و رضا جاروندی (1388). «الگوهای قدرت در روابط بین‌نسلی، بازنمایی سریال‌های ایرانی، مطالعه شبکه 1 و 3»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، تابستان.
7. ساعی، منصور (1389). «بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سریال‌های تلویزیونی تاریخی درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران)»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش سیاست نظری، دور جدید، شماره هفتم، زمستان.
8. سلطانی، سید علی اصغر (1387). «تحلیل گفتمانی در فیلم‌های سیاسی ـ اجتماعی: نگاهی به پارتی سامان مقدم»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال سوم، شماره 9: 16-1.
9. صادقی فسایی، سهیلا و محمد روزخوش (1392). «نکاتی تحلیلی و روش‌شناختی درباره تحلیل گفتمان (با نگاهی به پژوهش‌های ایرانی)»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دور هفتم، شماره 4، زمستان.
10. عبدالهیان، حمید (1390). «تحلیلی تاریخی بر تکوین مفهوم پایان تاریخ در سینمای قرن 21: روایت‌شناسی 13 فیلم»، مجله مشرق موعود، سال پنجم، شماره 18: 27- 5.
11. کوثری، مسعود و عباس عموری (1392). «تعریف از خود و ساخت دیگری، مطالعه پسااستعماری سریال‌های حریم سلطان و الفاروق العمر»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره دوم، تابستان.
محمدی، جمال، کریمی، مریم (1390). «تحلیل قرائت­های زنان از مجموعه­های تلویزیونی (مطالعه موردی قرائت­های زنان شهر ایلام از سریال فاصله­ها)»، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 4، شماره 1:  77- 49.
12. مقدمی، محمدتقی (1390). «نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه و نقد آن»، مجله معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم شماره 2، بهار: 124- 91.
13. یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

ب) منابع لاتین

1. Barlett, P. C. , Vowels, C. L. & Sancier, D. (2008). "Meta Analysis of The Effects of Media Images On Men's Body- Image Concerns", Jornal of social and clinical psycology, vol. 27, No. 3: 279- 310.
2. Fang, Anthony; Ma, Eric (2000). "Formal – informal Use of Television and Sex Role Stereotyping In Hong Kong- Statistical Data Included", Sex: a journal of research; Jan 2000.
3. Harkness, A. M. B., Long, B. C, Bermbach, N., Patterson, K., Jordan, Sh., Kahn, H. (2005). "Talking About Work Stress: Discourse Analysis And Implication For Stress Interventions", Work & Stress. No. 19 (2):121-136.
4. Madichie, Nnamdi O. (2011). "Marketineg Senegal Through Hip-hop- A Discourse Analysis of Akon's Music and Lyrics", Journal of place management and development, vol. 4, No. 2: 169- 197.