تبیین اصول ارتباط اجتماعی زن ومرد از منظر اسلام با تأکید بر سیره انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اصول الدین تهران

2 دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

گسترش روابط اجتماعی و اقتضاءات زندگی نوین بشری، سبب فزونی حضور زنان در جامعه و افزایش ارتباط اجتماعی زنان ومردان گردیده است.یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی، مسئله ارتباط زن و مرد و شناخت مبانی و اصول این ارتباط می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اصول ارتباط اجتماعی زن ومرد از دیدگاه اسلام با بهره گیری از سیره انبیاء و اولیاء الهیعلیهم السلام به روش تحلیلی-توصیفی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اسلام برای هرنوع حضور اجتماعی زن ومرد و معاشرت باهم، بایدها و نبایدهای اخلاقی توصیه می نماید و بر این نکته تأکید دارد که باید از هر آنچه منجر به فساد و فتنه شود، اجتناب کرد. احترام به شخصیت زن و حفظ حریم، توصیه به عدم اختلاط، رعایت اصل حیا، عفاف و غیرت، ترک برخوردهای غیر ضروری بین زن ومرد در محیط های اجتماعی از جمله اصول روابط اجتماعی زن و مرد است که روح معارف اسلام و سیره عملى معصومین علیهم السلام آن را تأکید و تقریر مى‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain of principles of social communication of woman and man in term of islam on the basis of the biography of the praphets and saints

نویسندگان [English]

  • somayeh esmaeili 1
  • maryam hajabdolbaghi 2
1 osool college of tehran
2 Islamic azad university-Tehran north province
چکیده [English]

The development of social relations and the conditions of modern human life have increased the presence of woman in society and increasing the social relevant of women and men. One of the most important social problems is the relation between man and woman and knowing the basics of this relationship. the aim of this study is to investigate the principles of social communication between man and woman by using the biography of the praphets and saints in the analytical- descriptive method. Research findings suggest that Islam recommends both sexes social presence and society with the do and don’t of ethics. It emphasizes that it should avoid anything that to corruption and sedition. Respect for the character of woman and privacy and recommendation to non - mixing and observance of the principle of modesty and chastity and jeaiousy and departure of non - essential interaction between women and men in social environments, including the principles of social relations which emphasize the spirit of Islam and the practical method of the innocent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social communication of woman and man"
  • "biography of the praphets and saints"
  • " mixing"
  • "modesty"
  • "gealousy"