کلیدواژه‌ها = طلاق
شناسایی علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر طلاق در بین صاحبنظران و مطلعین (سامانه درخواست طلاق " تصمیم ") در شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

محمد علی طالبی؛ نازمحمد اونق؛ عصمت دوستی


تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی (مطالعه موردی: شهرکرد)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

حمید کشاورز؛ عباس یزدانی؛ منصور حقیقتیان


بررسی بین‌نسلی نگرش به طلاق: مطالعه‌ای در استان زنجان

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

پیام روشنفکر؛ روح‌الله فلاحی گیلان؛ مریم پورکسمایی