بازی خبری و جنگ نرم

نویسندگان

چکیده

توسعه بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین، با درک اثرگذاری بالای این بازی‌ها بر کاربران، نه تنها دولت‌ها و سازمان‌های غیرخبری را در قالب «بازی‌سازی»، بلکه سازمان‌های خبری را نیز با عنوان «بازی خبری» به بهره‌گیری از این نوع بازی‌ها سوق داده است. بازی‌های خبری که امروزه نوع جدیدی از روایت در حوزه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شوند، همچون دیگر بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین، به ابرازی در خدمت «جنگ نرم» تبدیل شده‌اند. پیش‌بینی شده که بین سال‌های 2010 تا 2014 این نوع بازی‌ها 10 درصد رشد داشته باشند. با درک تأثیر بازی‌های مذکور، به ویژه از منظر ایدئولوژیکی که گاه شباهت‌هایی به «بازی‌های ممنوعه» می‌یابند، شناخت دقیق بازی خبری، مفهوم، انواع، نحوه طراحی، چالش‌ها و خطوط قرمز در این نوع بازی را به ویژه از دریچه «جنگ نرم» ضروری می‌سازد که تمرکز اصلی این مقاله نیز بر آن است.

کلیدواژه‌ها