کاربرد فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

واقعیت افزوده، تماشای یک پدیده واقعی است که به آن اطلاعات دیداری، شنیداری و ویدئویی رایانه‌ای و یا اطلاعات برخاسته از جی پی اس، افزوده شده است. فناوری واقعیت افزوده یکی از تحولات چشمگیری است که اگرچه منشا فنی و فناورانه دارد اما بسیاری از ساحت‌های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرارداده است. حوزه ارتباطات یکی از عرصه‌هایی است که متأثر از کاربرد این فناوری متحول شده است. با توجه به این موضوع پرسش اصلی این مقاله این است که فناوری واقعیت افزوده چه تأثیر در شکل‌دهی به آینده راهبردهای ارتباطی ایران دارد؟ محقق با روش‌ پژوهش پیمایشی دیدگاه های جامعه آماری تحقیق را که 240 نفر از کارشناسان فناوری ارتباطات و اطلاعات که در حوزه واقعیت افزوده مشغول به کار هستند مورد سنجش قرارداد و به این نتیجه رسید که مهم‌ترین کاربرد فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران فعالیت رسانه‌ای است و بیش‌ترین نفوذ این فناوری در حوزه سرگرمی و تفریح است. یافته اصلی این مقاله آن است که مهم‌ترین مانع به‌کارگیری و توسعه فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران، فقدان شناخت و اجماع نظر درباره این فناوری در کشور است. و برای کاربردی شدن و تسهیل استفاده از این فناوری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید برنامه مدار و با نگاه راهبردی و آینده‌نگر وضعیت‌های پیش رو را به شکل مستمر دیده‌بانی و سیاست‌های مناسب را بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Augmented Reality technology application in irans Communication strategies

نویسندگان [English]

  • tahere saedi 1
  • zahra kharazi azar 2
  • afsaneh mozafari 2
1 Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran
2 Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Augmented reality is the watching of a real phenomenon to which computer visual, audio, and video information or GPS-derived information has been added. Augmented reality technology is one of the significant developments that, although of technical and technological origin, has affected many social areas. The field of communication is one of the fields that has been affected by the application of this technology. Given this, the main question of this article is what effect does augmented reality technology have on shaping the future of Iran's communication strategies? Using a survey research method, the researcher evaluated the views of the statistical population of the research, which consisted of 240 ICT experts working in the field of augmented reality, and concluded that the most important application of augmented reality technology in Iran's communication strategies is media activity. And the biggest influence of this technology is in the field of entertainment and recreation. The main finding of this article is that the most important obstacle to the use and development of augmented reality technology in Iran's communication strategies is the lack of knowledge and consensus about this technology in the country. And in order to be applied and facilitate the use of this technology, the relevant executive bodies must be program-oriented and with a strategic and forward-looking view, continuously monitor the upcoming situations and apply appropriate policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented reality
  • Iran's communication strategies
  • technology
  • media activity