کلیدواژه‌ها = فردگرایی
مطالعه تعیین‌کننده جامعه‌شناختی فرزندآوری (موردکاوی: زنان متأهل شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 137-165

سولماز چمنی؛ عالیه شکربیگی؛ محمود مشفق


تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 281-295

سیدعبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ سحر مجتهدزاده؛ مرضیه شهریاری