نویسنده = قربان آهنگری کیاسری
راهبردهای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.378403.1396

محمود سرافراز؛ محمد هادی منصوری؛ قربان آهنگری کیاسری


قواعد فقهی عدم جواز سیاست‌گذاری‌های تحدید نسل با تحلیل مضمون دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 12، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 971-994

10.22034/scs.2023.374296.1379

محسن مروتی شریف آباد؛ قربان آهنگری کیاسری؛ محمود سرافراز؛ هادی کاظم زاده