اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 158
تعداد پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش 34

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 157
تعداد مشاهده مقاله 10056
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5409
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش -19 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 21 %