اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 576
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 260

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 138
تعداد مشاهده مقاله 66010
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18089
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 102 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 33 %