اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 456
تعداد پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش 207

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 88
تعداد مشاهده مقاله 37791
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3382
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 98 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 31 %