اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 521
تعداد پذیرش 173
تعداد عدم پذیرش 241

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 120
تعداد مشاهده مقاله 44080
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6549
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 101 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 33 %