بانک ها و نمایه نامه ها

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی در پایگاه های زیر نمایه می شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس https://isc.gov.ir/fa

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس https://www.sid.ir/fa/journal/

پایگاه اطلاعات نشریات کشور به آدرس https://www.magiran.com/

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آدرس http://csr.ir/fa

پرتال جامع علوم انسانی به آدرس http://ensani.ir/fa

مرجع دانش به آدرس  https://civilica.com/

پایگاه مجلات تخصصی نور به آدرس https://www.noormags.ir/

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ISC) https://ricest.ac.ir/

مرجع مجلات علمی https://jref.ir/

سامانه نشریات علمی ایران https://iranjournals.nlai.ir/