کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-108

بهبود یاری‌قلی؛ محمد حرفتی سبحانی؛ جواد قصاب‌زاده؛ فاطمه سیوانی‌زاد؛ حبیبه رحیمی


رابطه هویت دینی معلمان با هویت دینی دانش‌آموزان مدارس شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

آذیتا اخلاقی؛ محمود جمالی فیروزآبادی