واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‏گیری از روش مطالعات اسنادی و روش تحلیل سند، به واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سیاست فرهنگی و بررسی پیوستار چهار مرحله‌ای آن پرداخته ‌شده و سپس به تبیین دو مرحله آغازین پیوستار چهار مرحله‌ای سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حیطه مسجد (نظریه فرهنگی و سیاست‏گذاری فرهنگی) مبتنی بر اسناد؛ قانون اساسی، اصول سیاست فرهنگی و سند چشم‏انداز بیست‌ساله، اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به‌مثابه «نظریه فرهنگی» و برنامه‌های پنج‌ساله اول تا پنجم توسعه به‌منزله بعد «سیاست‏گذاری فرهنگی» می‏پردازد تا از این طریق، نوع نگاه، اهمیت و جایگاه مسجد در چارچوب سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the View of the Mosque in the Cultural Policies of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The goal of this article is to examine the view of the mosque institution in the framework of Islamic Republic of Iran’s cultural policies. Therefore, it first scrutinizes the notion of cultural policies and probes into its four-stage continuum (cultural theory, cultural policy making, cultural planning and cultural management). Due to the focus of this enquiry on the theoretical aspect of the view of the mosque in cultural policies, it then investigates the two first stages of the Islamic Republic of Iran’s four-stage continuum in the domain of the mosque (cultural theory and cultural policy making) according to the documents, cultural policy principles, the 20-year perspective document, the opinions of Imam Khomeini and the Supreme Leader as the “cultural theory” and the first to the fifth five year plans of development as the “cultural policy making”, so that it illustrates the various aspects of the view of the mosque, its importance and its status within the framework of the Islamic Republic of Iran’s cultural policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • mosque institution
  • Cultural Policy
  • cultural theorizing
  • Cultural Policy Making
  • high level documents